CPL SOKOLE

Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu

Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu zajmuje się ogólnie pojętą promocją twórczości ludowej, popularyzacją regionalnych produktów i wyrobów, kuchni i rzemiosła. Jest miejscem służącym zachowaniu wieloletnich tradycji regionu Puszczy Knyszyńskiej a docelowo całego Podlasia, dlatego też są w nim organizowane spotkania warsztatowe, szkoleniowe z zaproszonymi artystami, rzemieślnikami zarówno dla indywidualnych turystów jak i zorganizowanych grup, np. szkolnych. Obecny budynek dawnego Domu Ludowego został wyremontowany i przystosowany do przyjmowania kilkunastoosobowych grup (są miejsca noclegowe, zaplecze kuchenne, toalety i prysznice, sale wystawowe i plenarne). Za kwotę prawie 684,5 tys. zł. została wybudowana obszerna warsztatownia (17x7m), w której odbywają się warsztaty, spotkania, szkolenia, wystawy oraz ośmiokątna wiata o średnicy niemal 6 m do prezentacji ginących zawodów kowala, garncarza, piekarza i masarza.

CPL także fizycznie skupia w Sokolu twórców z regionu, jest miejscem ich spotkań, organizacji wystaw autorskich dzieł, szkoleń branżowych a w przyszłości być może także targów i jarmarków rękodzieła i produktów ekologicznych. W 2015 roku planowane jest utworzenie oddzielnej marki pn. „Z Puszczy Knyszyńskiej” i wspólnego systemu identyfikacji wizualnej współpracujących z nami twórców a także opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji twórców i ich dzieł. Wszystko po to, aby region stał się bardziej rozpoznawalny w kraju a na Podlasie przyjeżdżało jeszcze więcej turystów.

Na terenie Puszczy Knyszyńskiej i regionu Podlasia wytwarza się różnego rodzaju produkty, potrawy jak i dzieła lokalnych twórców ludowych, charakterystyczne dla tego regionu, których receptury i tajniki wykonania przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Rozwija się również twórczość ludowa. Wszystkie one charakteryzują się wysoką jakością wynikającą z tradycyjnego sposobu wytwarzania i misternego wykonania.

Głównym celem Centrum Produktu Lokalnego jest promocja i wspieranie dziedzictwa kulturowego regionu. Aby osiągnąć zaplanowane założenia podejmowane są następujące działania:
– ocalenie od zapomnienia kultury i tradycji regionu, wspieranie działań zmierzających do rozpowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego terenów Puszczy Knyszyńskiej i regionu Podlasia;
– stworzenie ogólnodostępnej bazy twórców oraz produktów tradycyjnych i lokalnych, szczegółowe informacje na ich temat: opis produktu, zdjęcia, filmy wideo, dane teleadresowe wytwórcy oraz informacje dotyczące możliwości i miejsc nabycia produktów;
– zwiększenie świadomości odbiorców o wyjątkowości produktu lokalnego oraz procesu jego wytwarzania;
– przygotowywanie różnorodnych materiałów promocyjnych dotyczących produktów, zasobów, efektów działalności wytwórczej i warsztatowej lokalnych twórców;
– zwiększenie rozpoznawalności produktów Puszczy Knyszyńskiej i regionu Podlasia;
– udostępnienie przestrzeni do działań edukacyjnych w zakresie tradycyjnych metod wytwarzania;
– dokumentowanie i archiwizacja fotograficzna i wideo procesów twórczych towarzyszących powstawaniu konkretnych dzieł artystycznych.

Godziny otwarcia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
15:30 - 19:30
15:30 - 19:30
15:30 - 19:30
15:30 - 19:30
15:30 - 19:30
zajęcia w świetlicy zajęcia w świetlicy zajęcia w świetlicy zajęcia w świetlicy zajęcia w świetlicy
natalia olszewska

Nadchodzące wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Galeria

Informacje o Sokolu

Sokole – Sokole leży na skraju Puszczy Knyszyńskiej z Parkiem Krajobrazowym, który został utworzony w 1988 roku. Obszar Puszczy obejmuje 839 kilometrów kwadratowych powierzchni. W Sokolem ma początek Szlak Wzgórz Świętojańskich po Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej zwany również Szlakiem Świętojańskim. Pieszy szlak turystyczny przecina gminy: Michałowo, Gródek i Supraśl. Trasa szlaku: Sokole – Stanek – Świnobród – Downiewo – Królowy Most – wzdłuż rzeki Płoski – Wzgórza Świętojańskie – Cieliczanka – Supraśl. Długość szlaku wynosi 27 km i jest oznakowany kolorem czerwonym. 27 lipca 2019r. Sokole uroczyście obchodziło jubileusz 470-lecia powstania wsi. W centralnej częsci wsi znajduje się siedziba: „Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu” mieszcząca się w dawnym budynku „Domu Ludowego im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”. Obecny budynek dawnego Domu Ludowego został wyremontowany i przystosowany do przyjmowania kilkunastoosobowych grup (są miejsca noclegowe, zaplecze kuchenne, toalety i prysznice, sale wystawowe i plenarne). Za kwotę prawie 684,5 tys. zł. została wybudowana obszerna warsztatownia (17x7m), w której odbywają się warsztaty, spotkania, szkolenia, wystawy oraz ośmiokątna wiata o średnicy niemal 6 m do prezentacji ginących zawodów kowala, garncarza, piekarza i masarza. W budynku mieści się „Centrum Wsi w Sokolu”.

Mapka dojazdu

Odwiedź nas na facebooku

Odwiedź nasza stronę internetową

Rezerwacja warsztatów
tel. 511 040 346 / mail: cpl@cplsokole.pl

Przewiń do góry Skip to content