IV Plener ceramiczny cpl sokole

📣🎨🏺 Regulamin IV Pleneru Ceramicznego 🏺🎨📣

📍 Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, 2024r.

👥 Organizator: CPL Sokole, GOK Michałowo
 
⏰ Czas trwania pleneru:
Etap pierwszy (lepienie) – 03-07.07.2024r. 🏺
• Etap drugi (zdobienie) – 09-11.08.2024r. 🎨
 
🎯 Cele pleneru:
• Promocja Sokola i gminy Michałowo zarówno wśród artystów jak odbiorców efektów pleneru. 🌍
• Stworzenie mieszkańcom gminy Michałowo możliwości kontaktu z ceramiką i jej twórcami. 🤝
• Integracja i twórczy rozwój środowisk ceramików. 🌱
• Stworzenie społeczności artystycznej wokół Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu. 🎭
 
🗺️ Zasięg pleneru: Plener obejmuje zasięgiem całą Polskę. 🇵🇱
 
👩‍💼 Kierownictwo pleneru i jego siedziba:
Bezpośrednia organizacja pleneru: Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, Sokole 59, 16-050 Michałowo, www.cplsokole.pl, cpl@cplsokole.pl. Opiekunem pleneru jest Natalia Wenclik – Olszewska, tel. 504171464. Plener odbywać się będzie na terenie CPL w Sokolu.
 
📜 Warunki i zasady uczestnictwa:
1. Plener adresowany jest do pełnoletnich artystów, ceramików i samodzielnie tworzących amatorów. 🎨
2. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest przesłanie zgłoszenia (karta zgłoszenia w załączeniu), na adres mailowy organizatora w terminie do 24.06.2024r. oraz wpłaty wpisowego w wysokości 800 zł na numer konta bankowego GOK: Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Michałowie, nr. 11 8060 0004 0550 0114 2000 0010
W tytule – opłata za plener ceramiczny w CPL imię i nazwisko. 💰
3. Organizator zapewnia uczestnikom pełne wyżywienie, noclegi, materiały i narzędzia do pracy. 🍽️🛏️🛠️
4. Każdy uczestnik pleneru przekazuje na rzecz organizatora trzy stworzone przez siebie prace. Wybór prac do przekazania leży po stronie organizatora, w porozumieniu z uczestnikiem. Prace będą prezentowane na wystawach oraz zostaną przekazane na cele charytatywne. 🎁
5. Uczestnicy biorący udział w plenerze zobowiązują się do przestrzegania regulaminu korzystania z budynków Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu. 🏠
6. Każdego dnia pleneru uczestnicy będą mogli wykonać maksymalnie trzy prace, wszystkie odstępstwa od tej zasady muszą być ustalane wspólnie z organizatorem. Projekty większych prac powinny być zatwierdzane przez organizatora pleneru. 📆
7. Wszystkie prace stworzone podczas pleneru zostaną zaprezentowane na wystawie podsumowującej wydarzenie. Termin wystawy zaplanowany jest na wrzesień 2024 roku. 🖼️
 
🔚 Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy przyjeżdżają do Sokola na koszt własny w dniu 03.07 w godzinach 17:00 – 19:00. 🚗
2. Uczestnicy oddają budynek po wstępnym uprzątnięciu pomieszczeń z których korzystali. 🧹
3. Organizator ma prawo do odwołania pleneru bez podawania przyczyny, w takiej sytuacji wpłacona kwota wpisowego zostanie zwrócona uczestnikom. 🚫
Zapraszamy do udziału! 🎉🎉🎉


Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania: TUTAJ

 

Organizatorzy

logo_gok

Poprzednie edycje

Galeria zdjęć

Odwiedź nas na facebooku

Jak dojechać?

Pociągiem

KLIKNIJ aby sprawdzić połączenia

  • Samochodem:
  • Z Białegostoku kieruj się drogą gminną nr 65 w kierunku Bobrownik i przejścia granicznego z Białorusią.
  • Po ok. 10 kilometrach skręć w prawo w drogę  wojewódzką nr 686 w kierunku Michałowa.
  • Za miejscowością Żednia, przed torami, skręć w lewo do Sokola.
  • Dalej kieruj się poniższą mapką

Przewiń do góry Skip to content