Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)

Termin: 2020-2021

Miejsce: Gmina Michałowo

Realizuje: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Gmina Michałowo

Koordynatorzy GOK – Paweł Oziabło, Cecylia Bobel

Gmina Michałowo w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic środowiskowych Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki).
Celem projektu jest wsparcie rodzin, w tym dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi poprzez utworzenie świetlic środowiskowych, realizację dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje kluczowe, zapewnienie bieżącej opieki dla 44 os. (23k,21m) oraz objęcie wsparciem 25 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze w terminie do 31.07.2021 r.
Usługi świadczone będą w świetlicach w Bondarach, Juszkowym Grodzie, Jałówce, Szymkach.

Dofinansowanie projektu z UE: 427 919,20 PLN

Przewidywana jest rekrutacja na 44 miejsca utworzone w ramach projektu:
13 miejsc w Świetlicy w Bondarach,
15 miejsc w Świetlicy w Juszkowym Grodzie,
10 miejsc w Świetlicy w Jałówce,
6 miejsc w Świetlicy w Szymkach
oraz rekrutacja 25 rodziców.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
Formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 07.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w Świetlicach oraz w Biurze Projektu (Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 19.

Galeria zdjęć z realizacji projektu

Przewiń do góry Skip to content