Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Michałowo

Termin: 01.01.2020 31.12.2021

Miejsce: Gmina Michałowo

Realizuje: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie,

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

Koordynatorzy GOK – mgr Paweł Oziabło

mina Michałowo od stycznia 2020 roku rozpoczyna projekt pt. ”Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Michałowo”. Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku. Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, zaś partnerem Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie. Celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych w terminie do 31.12.2021 roku poprzez:
objęcie usługami asystenta 40 osób z niepeónosprawnościami wymagających wsparcia;
objęcie usługami opiekuńczymi 10 osób niesamodzielnych wymagających wsparcia;
organizacją wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu;
aktywizacją społeczną i wsparcie psychologiczne dla 50 uczestników projektu.
W ramach projektu działaniami od 01.02.2020 roku zostanie objętych 50 osób niesamodzielnych, w tym 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Gminy Michałowo.
Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie (osoby wymagające wsparcia do złożenia formularza rekrutacyjnego.
Jednocześnie zapraszamy do złożenia ofert osoby zainteresowane zatrudnieniem w /w projekcie, w ramach umowy o pracą na stanowisku:
– pracownik socjalny
– opiekun w ośrodku pomocy społecznej
– asystent osoby niepełnosprawnej
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój 13 i 14) bądź telefonicznie: 85 7131780

Bal Seniora 28.09.2021r.

Przewiń do góry Skip to content