minny O�rodek Kultury w Micha�owie, Urz�d Miejski w Micha�owie, Towarzystwo Przyjaci� Sokola przy udziale Regionalnej Dyrekcji Las�w Pa�stwowych w Bia�ymstoku, Nadle�nictwa �ednia, oraz CPL Sokole i P�ywalni „Na Fali” w Micha�owie zapraszaj� na kolejn� edycj� dorocznego �wi�ta Grzyba, kt�re w tym roku odb�dzie si� 8 wrze�nia 2018r. (sobota) przy Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu. Celem naszej imprezy jest promocja tradycyjnej sztuki kulinarnej, produkt�w i wytwor�w regionalnych, a przede wszystkim grzyb�w.

Przygotowali�my liczne atrakcje, m.in.:

– konkurs grzybobrania o tytu� W�adcy Grzyb�w,

– warsztaty pokazowe pirografii, wikliny, tworzenia ceramiki, kulinarny, garncarstwa, kowalstwa, kosmetyk�w naturalnych i inne,

– wystawa „�ubry, �wiat�o i cie�”, k�cik fotograficzny

– wernisa� wystawy poplenerowej: „Barwy Sokola V”

– konkurs kulinarny na najsmaczniejsz� grzybow� potraw�,

– pi�owanie drewna na czas,malowanie toreb p��ciennych,

– zupa grzybowa dla wszystkich, ogr�dek z jad�em i napitkiem,

– liczne stoiska z r�kodzie�em ludowym i potrawami kuchni regionalnej,

– koncerty zespo��w i kapel

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia nas i wsp�uczestniczenia w tym niezapomnianym wydarzeniu.

Program Święta Grzyba:

14.00 – 17.00 – grzybobranie, warsztaty, pokazy, konkursy

– grzybobranie o tytu� „W�adcy Grzybowego”, konkurs na najwi�kszego grzyba,
– warsztaty pokazowe pirografii, wikliny, tworzenia ceramiki, kulinarny, garncarstwa, kowalstwa, kosmetyk�w naturalnych i inne,
– wystawa „�ubry, �wiat�o i cie�”, k�cik fotograficzny
– wernisa� wystawy poplenerowej: „Barwy Sokola V”
– konkurs kulinarny na najsmaczniejsz� grzybow� potraw�,
– pi�owanie drewna na czas,malowanie toreb p��ciennych,
– zupa grzybowa dla wszystkich, ogr�dek z jad�em i napitkiem,
– liczne stoiska z r�kodzie�em ludowym i potrawami kuchni regionalnej,
– atrakcje dla dzieci

17.00 – 23.15 – koncerty zespo��w i zabawa ludowa

– Czerwone Szpili, Fenix, S�owia�ska Nuta z GOK w Micha�owie,
– GAJ z Bia�egostoku,
– BAHACZ z Mi�ska (BY),
– zabawa z zespo�em FOLK BROTHERS i JUNIOR

Zapraszamy!
*Program imprezy aktualny na dzie� 22.08.18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Odwied� nas na Facebooku!

Odwiedź nas na facebooku

Przewiń do góry Skip to content