Wolontariat

Wolontariat międzynarodowy w GOK w Michałowie

[PL]

W 2020r. otrzymaliśmy znak jakości „Europejskiego Korpusu Solidarności”. Jest to certyfikat przyznawany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, który potwierdza, że organizacja spełnia wszelkie standardy związane z zapewnieniem jak najwyższej jakości realizowanych projektów. Dzięki temu możemy gościć wolontariuszy z różnych krajów, którzy swoją obecnością wzbogacają krajobraz kulturalny naszej gminy.

Od wielu lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany: „ANAWOJ” .

http://anawoj.org/

Od 2018r. gościliśmy wolontariuszy w ramach „Wolontariatu Europejskiego”. 

  • Chcesz zostać naszym wolontariuszem?

Wejdź na stronę:
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/58441_pl

[EN]

[PL] In 2020. we have been awarded the „European Solidarity Corps” quality label. It is a certificate awarded by the National Agency of the European Solidarity Corps, which confirms that the organization meets all standards related to ensuring the highest quality of implemented projects. Thanks to this, we can host volunteers from different countries who enrich the cultural landscape of our commune with their presence.

Do you want to become our volunteer?

Go to the website:
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/58441_pl

[RU]

В 2020 году. мы были награждены знаком качества «Европейский корпус солидарности». Это сертификат, выданный Национальным агентством Европейского корпуса солидарности, который подтверждает, что организация соответствует всем стандартам, связанным с обеспечением высочайшего качества реализованных проектов. Благодаря этому мы можем принимать волонтеров из разных стран, которые своим присутствием обогащают культурный ландшафт нашей коммуны.

Хотите стать нашим волонтером?

Заходим на сайт:
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/58441_pl

Chcesz aplikować?

Nadchodzące wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Galeria

Volunteering in Michałowo

We always make a welcome video of a new volunteer upon arrival. Meet our previous great volunteers!

Jasja from Neatherland (welcome video)

Mariya from Ukraine (welcome video)

Diana from Russia (welcome video)

Elisabeth from Vienna (welcome video)

Przewiń do góry Skip to content